Prodaja

Hotel Novi

PROJEKT : Hoteli
LOKACIJA : Novigrad
STATUS PROJEKTA : Prodaja
STANJE DOKUMENTACIJE : Uredno
FAZA PROJEKTA : Ishodovanje građevinske dozvole za rekonstrukciju
VRSTA PROJEKTA : Razvojno turistički
TURISTIČKA KATEGORIJA : 4*
VRIJEDNOST PROJEKTA : 10,00 Mil. EUR

Opis projekta

Projekt „Hotel Novi“ turistički je projekt višeg reda, a radi se o postojećem hotelskom kapacitetu na vrhunskoj lokaciji, predviđenom za rekonstrukciju. Tvrtka-vlasnik predala je nadležnom tijelu kompletnu projektnu dokumentaciju i uskoro iščekuje izdavanje građevinske dozvole za moderan, udvostručen kapacitet sadašnjeg hotela. Projekt je iznimno interesantan obzirom da je hotel i u sadašnjem stanju u funkciji, te se rekonstrukcija može izvršiti i parcijalno, ovisno o preferencijama Investitora. Imovinska dokumentacija je potpuno uredna i projekt je spreman za potencijalno hipotekarno kreditiranje. Lokacija projekta je uistinu ekskluzivna sa posebnim pogodnostima korištenja javnih sadržaja i dobara.