Zašto Invedes?

Ovu smo stranicu priredili kako bi Vas upoznali s beneficijama suradnje, posebice u financijskom segmente projekta.

Tijekom dugogodišnjeg rada svjedočili smo nizu projekata koji su bili loše pripremljeni ili loše upravljani pa su se njihovi vlasnici/dionici našli u povećim problemima, a tada je obično rješavanje problema mnogo zahtjevnije i značajno skuplje.

Ispod Vam navodimo ogledni primjer kako ponekad izgleda kada se projekt samostalno razvija (bez iskustva) ili kada se razvija s upraviteljem.

OGLEDNI PRIMJER MOGUĆIH ISHODA PROJEKTA NA DVA NAČINA UPRAVLJANJA

Podaci navedeni u tablici su izvedeni i ne odnose se na konkretan projekt, no vrlo blisko simuliraju neke projekte koje smo imali prilike analizirati.

SAMOSTALNO

Opći podaci Samostalna realizacija projekata
Stavka Jed. mj. Plan Realizirano
Ukupna investicija EUR %
Rok izvedbe GODINA %
Rok eksploatacije GODINA %
Ukupan prosječni godišnji prihod EUR %
Ukupna prosječna godišnja dobit EUR %
Ukupan prosječni prihod tijekom eksploatacije EUR %
Ukupna nediskontirana dobit EUR %
Prosječni godišnji prinos % % % %
Ukupni prinos % % % %
Planirana dobit:
Ostvarena dobit:

SAMOSTALNO

1,400,000.00 €
1,200,000.00 €
1,000,000.00 €
800,000.00 €
600,000.00 €
400,000.00 €
200,000.00 €
- €
INVESTICIJA
UKUPNA DOBIT
Plan Realizacija
Samostalno upravljanje
1,000,000.00 € 1,200,000.00 €
500,000.00 € 410,000.00 €

PROFESIONALNO

Opći podaci Profesionalna realizacija projekata
Stavka Jed. mj. Plan Realizirano
Ukupna investicija EUR %
Rok izvedbe GODINA %
Rok eksploatacije GODINA %
Ukupan prosječni godišnji prihod EUR %
Ukupna prosječna godišnja dobit EUR %
Ukupan prosječni prihod tijekom razdoblja eksploatacije EUR %
Ukupna nediskontirana dobit EUR %
Prosječni godišnji prinos % % % %
Ukupni prinos % % % %
Planirana dobit:
Ostvarena dobit:

PROFESIONALNO

1,400,000.00 €
1,200,000.00 €
1,000,000.00 €
800,000.00 €
600,000.00 €
400,000.00 €
200,000.00 €
- €
INVESTICIJA
UKUPNA DOBIT
Plan Realizacija
Profesionalno upravljanje
1,100,000.00 € 1,100,000.00 €
550,000.00 € 620,000.00 €

U simuliranom primjeru jednostavno je uočiti razlike između ova dva modela razvoja projekata. Priloženo nije potrebno posebno analizirati, osim možda istaknuti kako su uvriježena mišljenja da će profesionalno upravljanje značajno poskupiti projekt i time smanjiti profit investitoru. Kako vidimo u desnom dijelu prikaza, trošak investicije je obuhvatio i troškove upravljanja te je na koncu projekt za investitora jeftiniji, mnogo sigurniji, a stope prinosa su u pravilu više nego u lijevom dijelu prikaza.

SAMOSTALNO

Tržište?
Financiranje?
Troškovi?
Rizici?
Cijene?
Porezi?
Banke i krediti?
Dozvole?
Osiguranja?
Pravni status?
Ugovori?
Sporovi?
NPV?
ROA?
ROI?
ROE?
DSCF?
WACC?
CAPM?
Koordinacija?
Izvođači?
Dobavljači?
Troškovnici?
Kontrola gradnje?
Nadzor?
Dinamika?
Kvaliteta materijala?
Kvaliteta?
Upravljanje dokumentacijom?
Održavanje?
Upravljanje nabavom?
Zahtjevi interesnih strana?
Nepredviđene okolnosti?

Samostalno upravljanje projektom nerijetko završava na način kako je to ilustrativno prezentirano na ovoj stranici, čemu smo svjedočili u nizu situacija kad smo zamoljeni uključiti se u projekt te svojim znanjem i iskustvom otkloniti nedostatke koji su projekt i njegove sudionike doveli u krizu.

Ne dozvolite da Vaša ideja ne zaživi ili da previdite rizike koji Vam itekako mogu otežati razvoj projekta, a nerijetko i život.

PROFESIONALNO

Nema neodgovorenih pitanja.
Nema nesigurnosti.
Kontinuirana pokrivenost ulaganja.
Transparentno izvještavanje.
Metodičan kontroling.
Iskustvo.
Uspjeh.

Riješen
problem!

?
?
?
?
?
!
!
!
!
!

Ispravan proces upravljanja projektom

(Pojednostavljeno)

NEISPRAVAN PROCES UPRAVLJANJA PROJEKTOM


(Pojednostavljeno)

TROŠAK
Pravilni graf
Otisak pravilnog grafa
Nepravilni graf
UPRAVLJANJE
NADZOR I
KONTROLA
POČETKA
KORIŠTENJA,
ZATVARANJE
PROBOJ ROKA
PROBOJ
BUDŽETA
OPĆE FAZE
PROJEKTA:
KONCIPIRANJE
Ne
Ne
DEFINIRANJE
Ne
Ne
PLANIRANJE
(I DOZVOLE)
Ne
Ne
IZVOĐENJE /
IMPLEMENTACIJA
Ne
Ne
KORIŠTENJE
ZATVARANJE
KONTROLING & KOREKCIJA PLANA
Zelena strelica na desno
Zelena strelica na desno
VRIJEME

KONCIPIRANJE - Osmišljavanje, strukturiranje, razrada i oblikovanje projektne ideje; razrada i gruba analiza održivosti i provedbe ideje, donošenje odluke o definiranju projekta.
DEFINIRANJE - Definiranje opsega, rezultata i resursa: vremena, budžeta, rada, izvora i oblika financiranja. Izrada grube financijske projekcije i testiranje/simuliranje rentabilnosti i održivosti projekta, odabir i procjena projektnog tima, detekcija i analiza interesnih strana, analiza kvalitete dobavljača i izvođača, pribavljanje i analiza ponuda, konačno definiranje projekta, donošenje odluke o početku izrade plana.
PLANIRANJE - Detaljno vremensko i financijsko planiranje projekta, izrada WBS i OBS strukture, izrada studije investicijskog programa, izrada simulacije rada (efektuiranja) projekta, izrada sveobuhvatnih analiza (SWOT, PEST, SMART), konačna ocjena isplativosti i održivosti projekta, analize rizika i osjetljivosti, analize troškova, priprema ishodovanja dozvola, dozvole, priprema procesa usvajanja plana, usvajanje plana, donošenje odluke o izvođenju.
IZVOĐENJE/IMPLEMENTACIJA - Koordinacija resursa sa svrhom provedbe plana, građevinski i financijski nadzor i praćenje aktivnosti projekta / provedbe plana, kontrola ugovora, kontrola dinamike i kvalitete izvedbe, priprema tehničkih i ostalih pregleda, definiranje, praćenje i zaključivanje testnog perioda, donošenje odluke o početku korištenja (eksploatacije).
KORIŠTENJE - Nadzor i kontrola početka korištenja investicije u početnom dijelu poslovanja. Nadzor poslovanja u periodu pod punim opterećenjem, ocjena i priprema zatvaranja projekta.
ZATVARANJE - Proces zatvaranja projekta, analiza izvršenog i primopredaja projektne dokumentacije naručitelju sa zapisnikom o primopredaji. Zaključna ocjena projekta i arhiviranje.

KONCIPIRANJE - Osmišljavanje, strukturiranje, razrada i oblikovanje projektne ideje; razrada i gruba analiza održivosti i provedbe ideje, donošenje odluke o definiranju projekta.

DEFINIRANJE - Definiranje opsega, rezultata i resursa: vremena, budžeta, rada, izvora i oblika financiranja. Izrada grube financijske projekcije i testiranje/simuliranje rentabilnosti i održivosti projekta, odabir i procjena projektnog tima, detekcija i analiza interesnih strana, analiza kvalitete dobavljača i izvođača, pribavljanje i analiza ponuda, konačno definiranje projekta, donošenje odluke o početku izrade plana.

PLANIRANJE - Detaljno vremensko i financijsko planiranje projekta, izrada WBS i OBS strukture, izrada studije investicijskog programa, izrada simulacije rada (efektuiranja) projekta, izrada sveobuhvatnih analiza (SWOT, PEST, SMART), konačna ocjena isplativosti i održivosti projekta, analize rizika i osjetljivosti, analize troškova, priprema ishodovanja dozvola, dozvole, priprema procesa usvajanja plana, usvajanje plana, donošenje odluke o izvođenju.

IZVOĐENJE/IMPLEMENTACIJA - Koordinacija resursa sa svrhom provedbe plana, građevinski i financijski nadzor i praćenje aktivnosti projekta / provedbe plana, kontrola ugovora, kontrola dinamike i kvalitete izvedbe, priprema tehničkih i ostalih pregleda, definiranje, praćenje i zaključivanje testnog perioda, donošenje odluke o početku korištenja (eksploatacije).

KORIŠTENJE - Nadzor i kontrola početka korištenja investicije u početnom dijelu poslovanja. Nadzor poslovanja u periodu pod punim opterećenjem, ocjena i priprema zatvaranja projekta.

ZATVARANJE - Proces zatvaranja projekta, analiza izvršenog i primopredaja projektne dokumentacije naručitelju sa zapisnikom o primopredaji. Zaključna ocjena projekta i arhiviranje.

Dijagram prikazuje česte situacije nepravilnog upravljanja projektom iz kojeg proizlaze mnoge posljedice, a koje su rijetko kratkoročne. Investitor se na ovaj način izlaže vrlo visokim projektnim rizicima, a osim onih novčanih i izlaže se i riziku gubitku ugleda, svrstavanje u špekulantsku razinu investiranja itd. Svjedočili smo nizu projekata čiji su vlasnici štedjeli resurse na mjestima na kojima se to NE SMIJE raditi, a osobito se odnosi na potrebno vrijeme i sredstva potrebna za kvalitetnu pripremu i upravljanje projekta, te su posljedično trpjeli loše rezultate u vidu izmaklog vremena, povećanih troškova, izloženosti pravnim procesima u vidu tužbi za nekvalitetnu izvedbu i sličnih posljedica.

FORMULA NEUSPJEHA

Zanemarene faze razrade projekta + nestručno i površno planiranje investicije + neadekvatan ili polovičan kontroling izvedbe = proboj roka izvedbe, proboj budžeta i narušavanje opće kvalitete projekta

Potencijalna problematika prema općim fazama projekta


NAČIN PROVEDBE PROJEKTA SAMOSTALNO PROFESIONALNO
1. KONCIPIRANJE
Izostavljanje faze kao nepotrebne, korištenje modela "iz glave". Razrada koncepta ideje temeljem iskustva, detekcija održivosti i rentabilnosti ideje i ušteda vremena kod planiranja.
2. DEFINIRANJE
Neozbiljan pristup definiranju osnovnih elementa projekta, nedostatak pouzdanih informacija, nedostatak iskustva pri procjeni resursa, paušalne procjene rezultata. Definiranje svih segmenata projekta, gruba projekcija rezultata i rentabilnosti, detekcija i definiranje resursa, grubo testiranje i donošenje odluke o početku planiranja.
3. PLANIRANJE
Površna/sažeta izrada investicijskog programa, kriva procjena trajanja vremenskih aktivnosti, loša procjena troškova i posljedično financiranja, neprovjereni dobavljači/izvođači, nekritična ocjena investicije. Detaljna razrada projekta, analiza lokacija i okruženja, ponude i potražnje, detaljna tehničko-tehnološka analiza s realnim cijenama, realna i primjenjiva dinamika izvedbe i nabave, provjera novih izvođača i preporuke renomiranih izvođača, analiza opreme i kvalitete materijala, višestruka analiza rizika i osjetljivosti plana, priprema i provedba ishodovanja dozvola i dr.
Rezultat Radi lošeg planiranja investitor se izlaže vrlo visokom riziku tijekom faze izvođenja u smislu značajnih proboja troškova i rokova, posljedično loših odnosa s izvođačima i dobavljačima, povećanog stresa i na koncu dovođenja u pitanje cijelog projekta. U najgorem slučaju prijeti i visoka izloženost sudskim procesima radi nekvalitetne izvedbe svih ili određenih segmenata projekta. Zaštita investicije i investitora u svim pripremnim fazama.
4. IZVOĐENJE
Izostavljena temeljita kontrola izvedbe, površni ili nedovoljni kontrolirani troškovi i dinamika financiranja, izostavljena kontrola ugovora, pojavljivanje niza neplanskih aktivnosti koje direktno utječu na vrijeme i troškove, uviđanje posljedice loše planirane investicije, plaćanje penala i dr. Kontrola izvedbe prema planu, koordinacija svih učesnika izvedbe/gradnje/implementacije, stručni nadzor gradnje, kontinuirana kontrola troškova, kontrola ugovora, kontrola financiranja, koordinacija i kontrola prodaje, priprema i izvršenje pravnih radnji projekta, testna faza prije korištenja i dr.
Rezultat Proboj troškova i vremena izvedbe radi loše pripreme i kontrolinga izvođenja, izloženost sudskim procesima u odnosima s izvođačima, dobavljačima, korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama, dovođenje u pitanje daljnjeg financiranja projekta, izostanak planirane (zamišljene) kvalitete proizvoda i dr. Zaštita investicije i investitora tijekom faze izvedbe/gradnje/implementacije.
5. KORIŠTENJE
Problemi početka korištenja unutar planiranog vremena, projekt nespreman za rad/eksploataciju, problemi s konzumacijom projekta, ugovorenim prodajama, kapacitetom, proizvodima, povećanim troškovima, reklamacijama i dr. Projekt izveden maksimalno u rokovima i unutar budžeta, početak korištenja teče nesmetano, nepredviđeni nedostaci se otklanjaju, vrši se nadzirana primopredaja.
6. ZATVARANJE
Izostavlja se kao nepotrebno, u slučaju produkcije sličnih projekata nedostatak arhiviranih informacija o prošlim projektima. Izrada završnih izvještaja i ocjene projekta, arhiviranje i uvrštavanje u projektnu bazu podataka, primopredaja dokumentacije i zatvaranje projekta bez neodgovorenih pitanja.

Investicija u znanje plaća najbolje kamate.
- B. Franklin