Projekti u razvoju

Design Hostel “Mr. Charles”

Razvoj inovativnog i dizajnerskog turističkog kapaciteta

Ranč “Wild Spirit”

Razvoj rekreativno-turističkog kapaciteta