Često postavljana pitanja

Nerijetko smo se susretali s ovakvim stavom i svjedočili neuspjelim projektnim poduhvatima koji, ili nisu bili dovoljno dobro pripremljeni, ili su radi manjka znanja i iskustva generirali visoke gubitke u vidu novca i vremena, a u ponekim slučajevima i zdravlja.

Ukoliko do zastoja projekta dođe u procesu ulaganja vlastitih sredstava, tada je još relativno jednostavno izvršiti restrukturiranja, no obično se to dogodi s tuđim kapitalom kad su problemi mnogo kompleksniji i zahtjevniji. Kod manje zahtjevnih projekata, samostalna priprema i upravljanje će Vam oduzeti mnogo vremena i energije, a ako uz to nemate dovoljno znanja i iskustva, vjerojatno ćete se izložiti visokim rizicima loše realizacije i svime što to za sobom nosi.

Mi razvijamo projekte/investicije u realnom sektoru, upravljamo njima te usporedno pružamo usluge poslovnog savjetovanja iz tog područja. Upravljanje projektima/investicijama kompleksna je disciplina, djelomično nepoznata i slabije primjenjivana na našem području iz niza razloga, dok je u svijetu jedno od cjenjenijih i traženijih zanimanja. Tijekom razvoja/upravljanja posebnu pozornost pridajemo zaštiti ulaganja i provedbi projekta maksimalno unutar budžeta, unutar planirane kvalitete te u okviru zadanog vremena. Osim toga, razvijamo i plasiramo na tržište vlastite projekte od kojih neke možete vidjeti  u našim galerijama.

Tu smo kako bi Vam našim znanjem i iskustvom pomogli  detaljno i objektivno sagledati situaciju u kojoj se nalazite i predložili/proveli mjere koje će otkloniti probleme.

Procjene nekretnina/imovine, osobito za potrebe bankarskih kredita uobičajeno obavljaju ovlašteni sudski vještaci (uslugu Vam također možemo isporučiti), no ono što mi radimo je nešto sasvim drugačije. Radimo na evaluaciji stanja u kojem se nalazi Vaša nekretnina/imovina/projekt i njegovog stvarnog potencijala na tržištu te u vezi s tim donosimo mišljenje i prijedloge što bi bilo najprihvatljivije poduzeti u Vašem slučaju (prodaja, ulaganje, zadržavanje stanja).

Nerijetko vlasnici precijene ili ponekad radi nedostatka informacija podcijene stanje svoje imovine, ili nemaju ideju što sve s njome mogu i na koji način pa su direktno izloženi onom dijelu tržišta koje je zainteresirano za kapitalne dobitke u kraćem roku. Stoga se svakako preporuča konzultirati sa strukom kako bi valjano vrednovali Vašu imovinu, procijenili stvarni  potencijal i time Vas zaštitili od gubitaka.  

Da, radimo po principu one-stop-shop. Ukoliko se radi o kompleksnijem projektu, uključujemo naše pouzdane partnere kako bi Vam u najkraćem vremenu isporučili najbolju moguću uslugu.

U principu ne, obzirom da surađujemo s provjerenim stručnjacima po posebnim tarifama, dok su u slučaju samostalnog pojedinačnog angažmana nekolicine stručnjaka troškovi nerijetko mnogo viši. 

Osim toga, upravljanje i koordinaciju projekta tada trebate izvoditi sami što će uzeti mnogo vremena koje će Vas odvojiti od Vašeg primarnog posla te na koncu i od obitelji i hobija.

Ovisno o projektu, koji je svaki jedinstven za sebe i neponovljiv.  Nerijetko se dogodi da je i naizgled “mali“ projekt mnogo složeniji u provedbi od nešto većeg projekta, stoga kod svakog projekta ili pružene usluge nastojimo ponuditi fer vrijednost za pruženu uslugu, imajući na umu vrijednost ukupne investicije te položaj i interes Investitora u cijelom procesu.

Osnovna vodilja Invedesa je da svi uključeni troškovi moraju donositi korist naručitelju i/ili partneru te da konačni rezultat odgovara Win-Win modelu suradnje. 

U slučaju  kada se traži isključivo savjetovanje u obliku jednokratne usluge, tada pridajemo pažnju samo kvaliteti naše usluge u traženom opsegu.

Važno je spomenuti kako tijekom razvoja projekta iznimno pazimo na to da u svakom trenutku ulaganja/razvoja investicija  bude “pokrivena” s dobiti u slučaju izlaska/prodaje/zaustavljanja projekta.

Sve je rizike nemoguće predvidjeti/ukloniti, no u pojedinim projektima se (ovisno o stupnju procijenjenog rizika) djelomično pojavljujemo u ulozi partnera projekta na način da se osnovne aktivnosti Invedesa honoriraju prema ugovorenoj ili ponudbenoj tarifi, dok se preostali dio naknade može obračunati i ovisno o uspjehu projekta. Takvu vrstu garancije držimo vrlo vrijednom obzirom da dio našeg prihoda direktno ovisi o uspjehu projekta i Vašem uspjehu.

Osim toga, Vaš uspjeh i zadovoljstvo isporučenim naša je referentna točka. 

Da, među ostalim mi projektiramo, dizajniramo i razvijamo poslovne ideje i investicije i upravljamo njihovim razvojem.   

Prema istraživanjima i profesionalnim iskustvima, najbolje je uključiti Upravitelja što ranije u projekt iz niza razloga. U tom smislu je iznimno važno odabrati kvalitetno vodstvo još tijekom faze razvoja ideje jer je preuzimanje upravljanja projekta tijekom izvedbe prilično složen postupak koji će svakako prouzrokovati privremene zastoje u razvoju.

Da, bilo da se radi o projektima u privatnom vlasništvu ili u vlasništvu pravne osobe. Bitno je naglasiti da mi nismo agencija za prodaju, već Ured koji će Vašu investiciju/projekt/imovinu analizirati, nakon analize i/ili dubinskog snimanja je plasirati na domaća i strana tržišta te adekvatno pregovarati kod investitora. Prije ugovaranja suradnje vršimo snimak (analizu) predmeta prodaje, nakon čega zajedno s Vama donosimo odluku o daljnjoj suradnji.

Ukoliko nalazom utvrdimo da Vaš projekt ima nepremostive prepreke za plasman na tržište i ulaganje, odnosno da je visokorizičan za investitore ili da je kompromitiran potencijalnim nezakonitim aktivnostima, tada ga zaključujemo kao privremeno ili trajno blokiranog. 

U tom smislu zadržavamo pravo odabira projekta koji ćemo obraditi i čije interese ćemo zastupati, a sve povezano s poslovnom politikom društva i etičkim kodeksom. 

Možete očekivati profesionalni i nepristran pristup tijekom procesa razvoja projekta, od ideje sve do realizacije. Također možete očekivati otvorenu suradnju i jasno i razumljivo komuniciranje tijekom procesa upravljanja ili pružanja jednokratnih usluga. 

Usluge  poslovnog savjetovanja i upravljanja projektima uključuju i usluge razvoja brenda, analize kvalitete vanjskog kapitala, pregovore s kreditorima, dobavljačima, izvođačima i ostalim zainteresiranim stranama, zatim analize i provjere sudionika projekta, korištenje naše poslovne mreže i sl.

To znači da temeljem znanja, iskustva i snage argumenata te mreže poslovnih kontakata i poslovnog ugleda, za Vaš interes možemo dobiti povoljnije uvjete bilo da se radi o načinu financiranja, boljim uvjetima građevinske izvedbe ili vještini prodaje projekta u određenoj fazi.

Svakako. U tom slučaju će se snimiti (analizirati) stanje te ukoliko zaključimo da je imovina vrijedna ulaganja tada razgovaramo o partnerskim relacijama, kada ili ulažemo vlastita i/ili vanjska sredstva u daljnji razvoj, ili uključujemo ostale provjerene Investitore.

Bavimo se i jednim i drugim poslovima obzirom da bi bez vlastitih ulaganja bilo neozbiljno, a možda i licemjerno upravljati tuđim projektima ili nekoga savjetovati bez samostalnih iskustvenih spoznaja. Drugim riječima, naše primijenjeno znanje stečeno tijekom razvoja niza projekata prenosimo Vama kako bi Vaši projekti bili čim sigurniji i uspješniji, na obostrano zadovoljstvo.  

S navedenim zagovaramo tezu kako savjetovati i upravljati možete ako ste i sami iskušali takve procese te ste svakodnevno izloženi svim pratećim rizicima i benefitima djelatnosti. Tek tada uistinu znate obje strane medalje i svoje znanje možete prenijeti vjerodostojno i pošteno. Na koncu, rezultati ovakvih poslovnih procesa su višestruko mjerljivi i jasni.

U ovom slučaju može biti niz problema (ne samo uobičajeno visoka, a nerijetko neopravdana cijena), koji ovise o vrsti i prirodi projekta. Ovdje ćemo biti slobodni iskoristiti priliku i pojasniti kako je, osobito za složenije projekte, važno detaljno pripremiti prodaju.

Recimo da ste u poziciji investitora, želite li gubiti vrijeme na istraživanje o projektu u koji želite uložiti ili bi bili skloni onim projektima koji su pripremljeni u smislu transparente dokumentacije i realne stručne podloge? Vjerojatno bi Vas više zanimali ovi drugi.  Što više stručnih informacija o projektu investitor ima, to je Vaša prodaja izglednija i rizici ulaganja su niži!

Uzmimo za primjer da kupujete rabljeni automobil, zasigurno bi ga kupili od provjerenog i uglednog distributera/trgovca, koji će Vam prezentirati povijest vozila, njegovo stvarno stanje, potencijal te stručno ukazati na potencijalne nedostatke.

Naše usluge tiču se i priprema projekata za plasman na investicijsko tržište. Primjerice, ukoliko imate razvojni projekt koji želite prodati kako bi povećali likvidnost, ili ga ne želite dalje razvijati, ili primljena sredstva od prodaje želite ulagati u druge projekte, mi analiziramo i istražujemo sve ekonomsko-tehničko-urbanističke segmente projekta te o tome izrađujemo prodajni elaborat/katalog na “jeziku” poznatom investicijskim krugovima.

Kako u većini slučajeva prodavatelj ne želi ulagati u pripremu prodaje, tada taj dio posla prepušta investitoru koji radi osobne sigurnosti angažira naš ured za dubinsko snimanje i analizu isplativosti ulaganja. U tom slučaju prodavatelj nerijetko gubi na vremenu prodaje, a i cijeni projekta. Nije ista pozicija u slučaju prodaje turističkog naselja u fazi razrade idejnog rješenja (ako je zemljište već u vlasništvu) i uhodanog hotela ili proizvodnog pogona s povijesnim podacima o poslovanju.

U principu, konačan odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan. Ukoliko prodavatelj valjano pripremi prodajni elaborat i bude razborit po pitanju ukupne vrijednosti, ozbiljno investicijsko tržište će brže reagirati i manje će se izgubiti na vrijednosti projekta nego u slučaju da investitor ulaže u zahtjevno dubinsko snimanje. Osim toga, postupak pripreme projekta od strane vlasnika daleko je jednostavniji od postupka dubinskog snimanja i otkrivanja nedostataka projekta (prednosti ionako budu istaknute). Ponekad isticanjem nedostataka dobivate puno bolju poziciju na tržištu nego njihovim skrivanjem ili izostavljanjem.

Dakle, ulaganje u stručnu pripremu je uvijek opravdana investicija s dokazano visokim prinosom.

Prije svega želimo naglasiti da je prodaja u ovom slučaju proces, a ne čin. Vaša je prodaja za nekoga ozbiljna  investicija, potencijalni projekt koji valja dobro provjeriti i analizirati njegov potencijal. Ovdje govorimo o problematici greenfield investicija.

Što se tiče “građevinske zone”, govorimo o pojmu koji se ponekad paušalno i jednostavno tumači, dok ipak zahtjeva ozbiljniju i obuhvatniju analizu. Naime, da bi građevinska čestica uistinu bila “građevinska” (mogućnost dobivanja/ishodovanja akta za građenje) nije dovoljno da je na prostornom obuhvatu zemljišne lokacije proveden/usvojen Prostorni plan (PPU) ili Generalni urbanistički plan (GUP), ako ovaj uvjetuje izradu Urbanističkog plana (UPU) ili možda Detaljnog plana uređenja obuhvata (DPU). Govorimo o razvojnim planovima višeg i nižeg reda koji su strateški razvojni dokumenti pojedine općine, grada ili županije.

U slučaju da je zemljište obuhvaćeno PPU-om s uvjetom izrade UPU-a za područje gdje se nalazi Vaša čestica(e), Vaše zemljište ima potencijal postati “građevinsko”, no s preduvjetom izrade i usvajanja UPU-a. Stoga u tom trenutku investitor nema pravo krenuti u projektiranje zamišljenog objekta (projektirati svakako može, no na vlastitu odgovornost jer u tom trenutku još nije izvjesno hoće li će plan obuhvata s definiranim uvjetima za projektiranje biti usvojen i kada) s ciljem ishodovanja građevinske dozvole, već prethodno treba inicirati izradu (dodatno ulaganje) UPU-a kod  licenciranih urbanističkih ureda i nadgledati njegovo provođenje, prihvaćajući sve neizvjesnosti (rizici) koje ga čekaju na tom putu.

Drugim riječima, vrijeme od trenutka ulaganja u zemljište (potencijalni oportunitetni trošak ili čak Sunk cost) do početka izvedbe projekta nerijetko prelazi petogodišnji vremenski interval.

Tu dolazimo i do procjene STVARNE vrijednosti zemljišta (koja uključuje direktne rizike lokalne razvojne politike) na koju će ozbiljan investitor gledati kao na potencijalno isplativo ulaganje, a prodavatelj kao na maksimalni kapitalni prinos od prodaje imovine. Gledajući s investicijske pozicije, imovinu treba stručno i detaljno snimiti, analizirati potencijal, temeljito proučiti razvoj obuhvata i planove lokalne samouprave te nakon toga izraditi predinvesticijsku studiju ili barem grubu investicijsku projekciju koja će odgovoriti na konačno pitanje: investirati ili ne i PO KOJOJ FER CIJENI.

S druge strane, ukoliko prodavatelj naruči ozbiljnu analizu i/ili studiju potencijala, uštedio je vrijeme investitoru i skratio  vrijeme  željene prodaje, što će za posljedicu imati međusobno poštovanje, uvažavanje i povjerenje odmah na početku procesa prodaje. Također, sjecanjem znanja o potencijalu vlastite imovine automatski se štitite od onog dijela tržišta koje je zainteresiresirano za “brzi povrat ulaganja”, dok svoju prodajnu poziciju činite puno čvršćom i ozbiljnijom.

 Na Vaše pitanje smo nastojali odgovoriti osnovnim primjerom iz developmenta (razvojnog graditeljstva), no naglašavamo da je odgovor mnogo složeniji jer postoji niz  situacija koje prodaju mogu dodatno komplicirati i vrijeme prodaje značajno produljiti.

U tom ste trenutku došli u poziciju investiranja/investitora, no svjesni ste svih opasnosti i odgovornosti kojima to područje obiluje. Obzirom da se bavimo razvojem i analizama te uživamo široku mrežu kvalitetnih suradnika i partnera s kojima svakodnevno dijelimo informacije o tržišnim kretanjima, svakako Vam možemo pomoći u slučaju da svoj kapital želite uložiti u projekte kojima upravljamo, u naše projekte ili možda nove projekte koji su u razvoju.  

Važno je razumjeti kako kapital treba cirkulirati, među ostalim zbog stope inflacije radi čega se pretpostavlja da će Vaš novac u budućnosti vrijediti manje nego danas, no dakako da treba biti krajnje oprezan kamo taj novac odlazi i u kakve projekte/investicije.

Također je bitno naglasiti i pojam diverzifikacije, ključni termin kad govorimo o sigurnosti ulaganja i pronalaženju pravog balansa kojim će se rizik ulaganja smanjiti na najmanju moguću mjeru. Pojam označava strategiju ulaganja kod koje se ulaganje diverzificira u različite kategorije imovine s ciljem optimizacije stope rizika i prinosa.

Jedan od modela ulaganja u naše projekte je ulazak u razvojnoj ili predizvedbenoj fazi kada svojim ulaganjem Investitoru smanjujete trošak kapitala i ulažete u projektni segment čija je vrijednost po izvedbi  značajno veća, a prinos na uloženi kapital dijelimo na kapitalnu dobit i/ili dugoročni prinos kroz poslovanje, ovisno o preferencijama investitora.

Recimo da razvijamo veći stambeno-poslovni projekt i tada ulazak (investiranje) u ranoj fazi projekta donosi značajan prinos kod završne faze. Pojednostavljeno, npr. uložili ste u razvoj projekta u ranijoj fazi iznos u visini 70.000,00 i stekli pravo na jednu stambenu jedinicu ili poslovni prostor konačne tržišne vrijednosti 90.000,00, tada je  grubo gledajući kapitalni prinos na Vašu investiciju 28,57% (prije poreza i ostalih troškova). S druge strane, možete razmatrati i održavanje materijalne vrijednosti buduće imovine u visini od oko 90.000.00 koja će sama (ukoliko se radi o kvalitetnom projektu) generirati prinos povećanjem vrijednosti u slučaju pozitivnih tržišnih kretanja i u međuvremenu uživati prinos od rente do nekoliko postotaka godišnje (tzv. pasivni prihod/prinos).

Također, na raspolaganju Vam stojimo i ukoliko želite ulagati svoja sredstva u projekt koji je izvan našeg portfelja, a mi ga možemo dubinski snimiti i savjetovati  Vas o SIGURNOSTI ulaganja, kvaliteti i rentabilnosti.

Ako sumnjate, pitajte. Ako ne sumnjate, pitajte.