Projekt u razvoju

Design Hostel “Mr. Charles”

PROJEKT : Razvoj inovativnog i dizajnerskog turističkog kapaciteta
LOKACIJA : Rijeka
POČETAK PROJEKTA : 2019
STATUS PROJEKTA : Projekt u razvoju
STANJE DOKUMENTACIJE : Uredno
FAZA PROJEKTA : Razrada koncepta i prilagodba lokaciji
VRSTA PROJEKTA : Privatni
TURISTIČKA KATEGORIJA : ****
VRIJEDNOST PROJEKTA : 450.000,00 €

Opis projekta

Nakon uspješnog pilot projekta Design Hostel “Mr. Charles” realiziranog u Zadru 2014. godine, selimo naš projekt u Rijeku. Naš je Charles proživio svoje prve korake u Zadru i sad je vrijeme za odlazak u školu. DH “Mr. Charles” naš je izvorni brend zaštićen kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo pod brojem Z20150641. Koncept projekta osmišljen je i izveden od strane osnivača nakon dugogodišnjeg iskustva u investicijskim projektima u turizmu. Novi projekt će posebno obilježiti inovacije u dijelu dizajna interijera, operativnog poslovanja i načina pružanja usluge u ovoj vrsti turističkog kapaciteta. Planirana investicija je trenutno u fazi razvoja koncepta, razrade implementacije inovacija te planiranja i usklađenja poslovnih procesa operativnog poslovanja. O svemu ćemo Vas obavijestiti na vrijeme.