Projekt u izvedbi

LJUBAČ I

PROJEKT : Razvojni projekt
ŽUPANIJA : ZADARSKA
LOKACIJA : Ljubač
POČETAK PROJEKTA : 2022
ZAVRŠETAK PROJEKTA: 2023
STATUS PROJEKTA : Projekt u izvedbi
STANJE DOKUMENTACIJE : Uredno
FAZA PROJEKTA : Priprema, analiza i evaluacija
VRSTA PROJEKTA : Privatni
TRAJANJE FAZE IZVEDBE : 24 MJESECA
VRIJEDNOST PROJEKTA : 500.000,00 EUR

Opis projekta

Projekt Ljubač I predstavlja projekt razvoja prostornog mikro obuhvata s ciljem izmjena i dopuna PPUO kojima bi se promijenilo sadašnje stanje zonskog obuhvata s ciljem racionalnijeg upravljanja prostorom i povećanjem mogućnosti razvoja na predmetnoj lokaciji. Pozitivno okončanje projekta rezultirat će novim zonskim obuhvatom koji suvlasnicima zemljišta unutar obuhvata daje mnogo veće mogućnosti od onih koje trenutno imaju. Osim toga projekt je zamišljen na način da provedbom projekta i interesne strane (inicijatori) i Zakonodavac i Lokalna samouprava dobiju značajne koristi, dok će se izmjenama Plana prostor urediti na mnogo racionalniji način sukladno urbanističkim pravilima. Nakon postizanja projektnog cilja vrijednost imovine suvlasnika će značajno porasti, te će im omogućiti nesmetana ulaganja u izgradnju objekata za povremeno ili trajno stanovanje.