Prodaja

Starigrad zapad

PROJEKT : Razvojna zemljišta
LOKACIJA : Starigrad
STATUS PROJEKTA : Prodaja
STANJE DOKUMENTACIJE : Uredno
FAZA PROJEKTA : Završena parcelacija
VRSTA PROJEKTA : Razvojno turistički
VRIJEDNOST PROJEKTA : 1,5 Mil EUR

Opis projekta

Obuhvat se sastoji od pet parceliranih zemljišta površina od 1983 m2 – 2578 m2 koje povezuje pristupni put širine 9 metara, u naravi izveden i pripremljen za asfaltiranje. Dio zemljišta nalazi se u izgrađenom dijelu građevinske zone, dok je drugi dio uvršten u neizgrađeni dio građevinske zone. Sukladno uvjetima PPUO Starigrad, u neizgrađenom dijelu građevinske zone ne postoji obveza izrade UPU-a, što je svakako olakotna investicijska okolnost. Mogućnosti gradnje definirani su tipom objekata (tip A i tip B) od maksimalno 3 i 6 stanova po objektu. Minimalna površina građevinske čestice iznosi 400 m2 za tip A dok za tip B iznosi 600 m2. Koeficijenti izgrađenosti i iskoristivosti su standardni i dopuštaju vrlo dobre uvjete gradnje. Obzirom na izvrsnu lokaciju, od mora i plaže udaljenoj svega 100 metara, obuhvat je pogodan za izgradnju kuća za odmor visoke kategorije. Neovisno o tome što se na obuhvatu može izgraditi 20 – 25 kuća za odmor, preporuča se izvedba 5 do 10 nekretnina više kvalitete, kako lokacija ne bi bila prenapučena, te kako bi vrijednost projekta bila značajno viša. Površina ukupnog obuhvata iznosi 11.622 m2.